Nye reglar for skip i verdsarvfjordane

1. Mar 2019

Nye reglar for skip i verdsarvfjordane

  • Drivstoff som blir brukt på skip i verdsarvfjordane kan maksimalt ha eit svovelinnhald på 0,10 vektprosent, og det er innført et gradvis strengare krav til NOx-utslepp.
  • Det blir også forbod mot bruk av opne eksosvaskesystem i desse områda som et likeverdig tiltak for å møte svovelkrava
  • Det blir også forbod mot forbrenning av avfall om bord skip i verdsarvfjordane
  • Utslepp av kloakk og gråvatn blir ulovleg i verdsarvfjordane. Reglane krev også at alle skip skal ha utarbeida ein miljøinstruks.
  • Skip som er verna eller freda av Riksantikvaren kan søka dispensasjon frå nokre av krava i forskrifta.

(Kjelde: Sjøfartsdirektoratet)

Forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger.

Pressemelding - Nye reglar for skip i verdsarvfjordane.

 

New environmental requirements in the world heritage fjords