“Grøn kai” project - Report

3. October 2022

Second year’s report from the NTNU students in the “Grøn kai” project – innovative, concrete, and useful background information.

Om prosjektet 

Prosjektet for sommeren 2022 bygger videre på arbeidet gjort av sommerprosjektet Grønn kai
2021
gjennomført sommeren 2021. Mye av dette årets arbeid bygger derfor videre på fjorårets
rapport og funn.

Grønn kai er et prosjekt som eies av Stranda Hamnevesen hvor Norges TekniskNaturvitenskaplige Universitet og Møre og Romsdal fylkeskommune er sentrale samarbeidspartnere. Videre har prosjektet om lag 20 bedrifter fra næringslivet som samarbeidspartnere.