Cruise-vekst i Møre og Romsdal med økning i skuldersesong

16. Februar 2023

Norge befester sin posisjon som populær cruise-destinasjon. Møre og Romsdal har sterk vekst i
trafikken.

Etter to år med korona, er cruise-næringen igjen på rett kurs. Det ble registrert drøyt én millioner
passasjerer, tilsvarende i overkant av fire millioner gjestedøgn, i norske farvann i 2022. Det var totalt
3008 anløp, og det forventes en videre økning i år.

Ålesund er nå Norges nest største cruisehavn etter Stavanger målt i antall passasjerer, og i antall
anløp er det bare Bergen som er større. Prognosene for 2023 viser totalt 707 cruiseanløp til havner i
Møre og Romsdal, en vekst på 111 fra 2022. Stranda Havnevesen, med Hellesylt og Geiranger, har
den sterkeste veksten i regionen. Her øker antall anløp med 26 prosent.

Bedre spredning av trafikken
– Bransjen har i mange år jobbet systematisk for å spre trafikken mer utover året, og nå ser vi en
effekt. I desember 2019 var det kun to anløp til Nord-Norge. I år blir tilsvarende tall 30. Vi er spesielt
fornøyde med økningen i antall anløp i det vi kaller «skuldersesongen», høst, vinter og vår, sier Inge
Tangerås, daglig leder i Cruise Norway.

Tangerås viser til at det nå er flere anløpssteder enn noensinne. Generelt er det sterkere vekst i nord
enn i andre deler av landet. Turistene vil gjerne innom små steder som Honningsvåg, Leknes og
Sortland, i tillegg til de større byene der særlig Tromsø og Alta er populære havner. For første gang
tar også Kirkenes imot cruiseturister.

Gir økt verdiskapning
– Næringen vår gir økt verdiskaping og nye arbeidsplasser i lokalt reiseliv, takket være samspillet med
landbaserte opplevelser. Cruise er ofte en avgjørende faktor for store investeringer i regionale
severdigheter og serveringssteder langs kysten, dette på grunn av et forutsigbart og stort antall
gjester, sier Tangerås.

Særlig i Nord-Norge har den økte cruise-aktiviteten har lagt grunnlag for en oppblomstring av lokale
bedrifter som legger til rette for turistene når de er i land.

– Mulighetene er mange, og jobber for at utviklingen skjer på en miljømessig og økonomisk
bærekraftig måte.

Økning
Tall fra Kystverket og Cruise Norway viser at antall anløp vil øke fra 3008 i fjor til 3389 i år, mens
antall gjestedøgn vil øke med nærmere 600.000.

Det er fremdeles de store byene Stavanger, Bergen, Ålesund og Tromsø som har flest anløp, men
2022 har også gitt økt virksomhet andre steder i landet.

– Vi merket at noe av cruise-turismen i Østersjøen forflyttet seg til Norge etter at krigen i Ukraina
brøt ut. Rundt Svalbard er det særlig interesse for ekspedisjonscruise.

Europeisk dominans
Hvis vi sammenligner tall fra 2022 og prognoser for 2023, ser vi at aktiviteten i skuldersesongen øker
mer enn i høysesongen, blant annet takket være populære vinter-cruise i Nord-Norge.

– Europeiske turister er vår desidert største kundegruppe, med nesten 90 prosent av markedet, og
Norge er spesielt populært blant tyskere. Dette er «kortreiste» passasjerer som går om bord i
europeiske havner uten energikrevende flyreiser i forkant, sier Inge Tangerås.

Optimisme
Tangerås legger til at det er optimisme i cruisenæringen i Norge nå.

– Rederiene tar i bruk nyeste miljøvennlige teknologi. Blant annet er 75 prosent av flåten nå
forberedt for landstrøm, og med bedre spredning av trafikken er det mulig å stabilisere presset i de
travleste havnene i høysesongen.

Flest cruisegjester i 2022:
Stavanger: 429.048
Ålesund: 416.860
Bergen: 364.334
Oslo: 269.485
Haugesund: 260.014
Geiranger: 246.108

Flest anløp i 2022
Bergen: 308
Ålesund: 240
Tromsø: 213
Stavanger: 211
Longyearbyen: 196
Oslo: 169
Geiranger: 137

Antall cruise-anløp i Norge vil øke fra 3008 i 2022 til 3389 i år.

Antall ilandstigninger/gjestedøgn vil øke fra 4.159.237 til 4.752.787 i år.

Økning anløp utenom høysesong 2022 til 2023: 444
Økning anløp høysesong (mai-august) 2022 til 2023: 406

Økning i nord fra 2022 til 2023:
Antall besøkende i Honningsvåg vil øke fra 125.413 til 181.040
Antall besøkende i Leknes vil øke fra 50.804 til 76.704
Antall besøkende i Alta vil øke fra 52.155 til 69.281

Nasjonalitetsfordeling 2022
Land antall gjester i % av totalt antall cruisegjester
Tyskland: 507.000 – 47%
UK: 244.000 – 23%
USA: 96.000 – 9%
Nederland: 64.000 – 6%
Italia: 31.000 – 3 %

Sum antall individuelle cruisegjester til Norge i 2022: 1.078.829

Kilde: Kystverket og Cruise Norwa