IMPORTANT INFORMATION :- speedlimit. Viktig informasjon fartsreduksjon

6. Feb 2015

Når SeaWalk er i bruk må fart rundt indre bøye reduserast betraktelig og øvrig båttrafikk vil passere tett inntil småbåthamna.

Når SeaWalk er i bruk må fart rundt indre bøye reduserast betraktelig og øvrig båttrafikk vil passere tett inntil småbåthamna.

Av sikkerhetsmessige årsaker må Stranda Hamnevesen  frå 18.07 2013 innføre max fart i indre basseng frå  fergekaia og innover.

Fart er sett til 2 knop og vil gjelde for: 

Tenderbåtar frå skip i posisjon 1,2 og 3 .

MS Geirangerfjord

RIB Båtar

Fiskebåt og vikingskip

All anna småbåttrafikk

Geiranger Fjordservice: gjer vel å vidaresende meldinga til Vikingskipet, MS Geirangerfjord og “Maud”

When the Seawalk is in use, speed around the inner bouy must be reduced considerably and the boat traffic will pass close to the boat harbor.

Due to safety reasons, Stranda Port Authority must  from 18.07 2013 introduce max speed in the inner fjord, from the ferry pier and inward.

Speedlimit   is set to 2 knots and will apply to:

All tender boats from vessels in position 1,2 and 3.
MS Geirangerfjord
RIB Boats
Fishboat and Vikingship
All other boat traffic

Please inform your customers.