AIDAsol - invitasjon til publikum i 2019

8. Jul 2019

INVITASJON til publikumsbesøk om bord M/S AIDAsol

i Geiranger

Innbyggara i bygdene i Stranda og Norddal vil få høve til å få omvisning på cruiseskipet

AIDAsol ved anløp i Geiranger sommar / haust 2019.

Følgande datoar er foreslått:

21. juli

10. august

10. oktober

20. oktober

Omvisinga startar kl. 14.00, og vil vare ca. 1,5 timar.

Alle som har fått bekrefta deltakelse må møte på kaia ved tenderbrygga på den aktuelle datoen

seinest kl. 13.30 for registrering og tendertransport.

Alle som skal ombord må ha med seg gyldig pass.

Det er først til mølla på dei ulike datoane, og det er totalt 30 stykker som får vere med per anløp.

For å kunne vere med på omvisning må alle spørsmål i dette skjemaet fyllast ut fullstendig. Vi forbeholde oss retten til å avvise påmeldingar som ikkje er fullstendige.

Informasjonen som blir samla inn vil kun brukast til prekvalifisering av dei som skal vere med på omvisning og informasjonen vil bli sletta etter årets sesong.

Dersom du ønskjer å melde di interesse for fleire datoar må du fylle ut skjemaet fleire gongar.

Velg

21. juli 2019

10. august 2019

10. oktober 2019

20. oktober 2019

Download form