SUSTRANS rapporter om besøkendes oppfatninger av og forbruk i Geirangerområdet

7. Jun 2019

Resultatene fra besøksundersøkelser sommer 2018 er klare. Her har vi blant annet kartlagt hvilke oppfatninger og pengebruk besøkende til Geirangerområdet har. Rapportene finner dere her.

http://sustrans.no/ressurser/rapporter/