LANSERING AV BIGDATA ANALYSE AV MILJØKVALITET I GEIRANGER

29. May 2019

LANSERING AV BIGDATA ANALYSE AV MILJØKVALITET I GEIRANGER

I samband med pilotprosjektet «Big Data analyse av miljøkvalitet i Geiranger»
ynskjer vi ( NTNU ) å invitere til ei lansering av våre ( NTNU ) resultat. Målet
med piloten har vore å predikere forureiningsnivå i Geiranger med
utgangspunkt i transport- og verdata, samt skape ei forståing for korleis
luftkvalitet vert påverka av desse faktorane. Prosjektet er finansiert av RFFMidt og har blitt gjennomført i perioden januar-juni 2019. Prosjektet er eit
samarbeid mellom Stranda Kommune v/Stranda hamnevesen, NTNU i Ålesund
og Bonn Universitet.
Tid: Torsdag 13 juni kl 13:00 – 14:30
Sted: Formannskapssalen, Stranda kommune

Program:

  • Velkommen v/Rita Berstad Maraak, Stranda hamnevesen KF
  • Introduksjon av pilotprosjekt, datagrunnlag og resultater v/Dina M.Aspen, NTNU
  • Diskusjon, spørsmål og tilbakemeldingar

Dette kan sjåast på som ei vidareføring etter møtet den 19.02 2019 der politisk
og administrativ leiinga i Stranda kommune deltok. Invitasjon til dette møtet
kom frå rådmann og kommunelege basert på forskningsrapportar utarbeidd av
professor Løffler ved Universitet i Bonn, sist i 2018, og oppsummering frå
Folkehelseinstituttet, avdeling for luft og støy ved forskar Marit Låg, jfr. uttale 29.11 2018.


29.05 2019
Rita Berstad Maraak

Download