Informasjonsmøte Stranda hamnevesen KF 2019

4. Mar 2019

Informasjonsmøte Stranda hamnevesen KF 2019

Dato: 1. april 2019

Tid: kl 11:30 – 14:00

 (avg. ferje Geiranger kl 09:30 og retur frå Hellesylt kl 14:30 )

Stad: Hellesylt - Per Gynt Galleriet

 1. Velkommen og litt om bakgrunn for møtet – enkel servering

 2. Kort oppsummering av sesongen 2018
 3. Øvelse 6 mai 2019
 4. Sesongen 2019 – trafikkbildet, reguleringar og forskrifter, fartsgrenser mm. 

  Kom gjerne med innspel og eventuelle konkrete forslag.

 5. Informasjon frå Kystverket v/ losoldermann som gjeld ankerplan 2019 mm
 6. Informasjon frå hamnevesenet som gjeld strategi – og handlingsplan og

  prosjekt. 

  Kom gjerne med innspel

 7. Spørsmål og diskusjon

  Påmelding til hamnevesenet@stranda.kommune.no innan onsdag 27 mars.

 

Download