Høyring av lokal forskrift om anløpsavgift for Stranda kommune sitt sjøområde for 2019

8. Nov 2018

Ruling of local regulations on the application fee for the municipality of Stranda municipality's maritime area for 2019